Jihad Pagi

ustdaz-69Jihad Pagi adalah Pengajian Ahad Pagi yang diampu oleh Al-ustadz Drs. Ahmad Sukina selaku Ketua Umum Yayasan Majlis Tafsir Al-qur’an (MTA).

Jihad Pagi (Live) adalah program siaran pengajian ahad pagi yang disiarkan secara langsung setiap ahad pagi mulai pukul 07:00 – 10:30 dari lokasi pengajian di SMA MTA Surakarta yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Surakarta. Peserta yang hadir pada pengajian ahad pagi tersebut mencapai 5000 – 6000 orang yang datang dari berbagai daerah di pulau jawa ini mulai dari Surabaya sampai Bandung dan Jakarta. Pengajian ahad pagi ini juga diikuti dari peserta yang akses secara online baik melalui live streaming MTAFM atau melalui conference Yahoo messenger dengan id : mta_pusat@yahoo.com.

Pada pengajian ahad pagi ini peserta dberikan materi berupa brosur dengan tema yang berbeda-beda dan berkelanjutan setiap hari ahadnya. Peserta juga bisa bertanya sesuai materi yang dibahas pada kesempatan tersebut baik melalui tertulis maupun langsung melalui microphone yang ada.

Jihad Pagi (Recorded) adalah program pengajian yang disiarkan melalui radio MTAFM yang merupakan rekaman dari pengajian yang diselenggarakan setiap ahad pagi. Setiap harinya menyiarkan ulang pengajian ahad pagi yang telah lalu-lalu yang disiarkan menjadi 3 waktu yaitu

  • Jihad Pagi 1 : 06:00-07:00 siaran ulang jihad pagi bagian awal.
  • Jihad Pagi 2 : 14:00-15:30 siaran ulang jihad pagi bagian akhir (lanjutan).
  • Jihad Pagi hari ini : 19:00-21:30 siaran ulang jihad pagi secara utuh (gabungan 1 & 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *