Jun 142013

Edisi 4 Sya’ban 1434 H/ 13 Juni 2013

Narasumber  : Al Ustadz Drs Ahmad Sukino, dan Ustdaz Masduki
Penyiar         : Miftah Al Firdaus

Ciri orang munafiq adalah mengajak pada perbuatan mungkar dan mencegah yang makruf, begitu sebaliknya orang mukmin mengajak pada yang makruf dan mencegah yang mungkar. Sifat yang lain adalah kalau ada orang yang diseru, dipanggil, diajak untuk mengikuti Alquran akan muncul orang munafiq berusaha sekeras-kerasnya untuk mengahalangi jangan sampai manusia itu tadi mau untuk mengikuti seruan itu, diajak ngaji misalkan baru diajak ngaji saja sudah dihalang-halangi. Jadi setiap muncul pangilan, seruan itu bukan orang kafir justru yang muncul adalah orang munafiq yang mengaku islam akan tetapi justru sebenarnya ia menghancurkan islam yang hatinya sebenarnya justru kafir. Sifat yang lain apabila diterangkan tentang ajaran agama itu didalamnya tidak memperhatikan, akan tetapi justru membuat gaduh hiruk pikuk pertemuan itu sehingga membuat tidak konsentrasi para jamah yang mengikuti pengajian tersebut. Dan sifat yang lain yang akan diungkap adalah melihat orang Muslim, Mukmin yang menjalankan agamanya yang sesuai dengan Al quran dan Sunnah yang sungguh-sungguh sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari mereka melihatnya sebagaimana orang yang tertipu. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Al quran Surat Al Anfal (9) Ayat 49 “(ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: “Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya”. (Allah berfirman): “Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, Maka Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Continue reading »

© 2008 mtafm Suffusion theme by Sayontan Sinha